top of page

Camu i'ch Pwrpas 

encilion grŵp

Helo enaid hardd!

Ydych chi'n chwilio am encil lle gallwch dderbyn sesiynau un-i-un yn ogystal â chael budd o weithdai a sesiynau grŵp?

Yna daethoch o hyd i'r encil iawn i chi!

Yn y grŵp Stepping Into Your Purpose Retreats byddwch yn derbyn sesiynau un-i-un lle byddwch yn dysgu mwy am bwy ydych chi mewn gwirionedd a'ch camau nesaf. Byddwch yn derbyn sesiynau iachâd ac arweiniad sydd eu hangen i'ch helpu i symud ymlaen yn eich pwrpas yn ogystal â deall beth yw eich doniau a'ch galluoedd fel y gallwch chi gamu i'ch potensial llawn.

Rwy'n cynnal yr encilion hyn oherwydd rydym i gyd i fod i wneud pethau gwych ac rydym yma i gael effaith yn y byd hwn ac rwyf am eich helpu i ddeall hynny. Rwyf am eich helpu i deall yr hyn yr ydych i fod i'w wneud yn y byd hwn er mwyn i chi allu cael yr effaith honno yr oeddech i fod iddo a chamu i'ch pwrpas.

Gyda chymorth yr Angylion byddaf yn eich helpu i ddeall hynny i gyd. Byddaf yn eich helpu i ollwng gafael ar gredoau cyfyngol sy'n eich dal yn ôl rhag camu i mewn i bwy ydych chi mewn gwirionedd, ac yn eich helpu i weld gyda chymorth y Dwyfol beth sydd angen i chi ei wybod o ran eich doniau a'ch galluoedd. a beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn eu defnyddio i helpu eraill yn ogystal â helpu eich hun a'ch bywyd.

Felly beth yw'r gost i'r encil grŵp?

Mae'n dechrau ar $888 y pen yn dibynnu ar leoliad

Beth sy'n cael ei gynnwys?

Llety a phrydau 

sesiynau un-i-un bob dydd

sesiynau grŵp 

Gweithdai

teithiau grŵp

Hyd?

3-5 diwrnod

Lleoliad?

I'w gadarnhau...byddwch yn siwr i ddilyn i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf am ein encilion.

bottom of page