top of page

Galwadau Hyfforddi

Mae galwadau hyfforddi ar gyfer y rhai sydd angen ychydig o arweiniad gyda beth bynnag y gallech fod yn mynd drwyddo.
Rwy'n eich helpu i weld eich sefyllfa mewn persbectif newydd a fydd yn eich helpu i newid eich meddwl fel y gallwch symud drwyddi a symud ymlaen.

Mae'r galwadau hyn ar gael i chi unwaith, wythnosol, neu fisol a byddem wedyn yn gweithio gyda'n gilydd i benderfynu a oes angen mwy o arweiniad.

Mae sesiynau hyfforddi grŵp wythnosol ar gael hefyd. Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â mi.
 

bottom of page